KAD NIAGA

Kad niaga untuk Mai Kitchen Kabinet (Kajang). Selain kad niaga, kami juga terlibat dalam kerja-kerja merekabentuk semula (redesign) logo perniagaan, membuat design portfolio, strimer, invois dan sebagainya.